home

OSB 

Een OSB-plaat is samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers van een vooraf bepaalde vorm en dikte, die onderling door een bindmiddel zijn verbonden.

OSB heeft een aantal voordelen ten opzichte van multiplex platen:

  • Dikke, afrolbare stammen worden steeds schaarser, dus duurder en de fabricage van multiplex vereist tweemaal zoveel energie als die van OSB.
  • Het relatief lage rendement van de productie van multiplex (30-35%) t.o.v. dat van OSB (80-90%) is ecologisch niet langer te verantwoorden. (Hoe hoger het rendement hoe meer plaat men uit een bepaalde hoeveelheid hout kan maken.)

OSB wordt tegenwoordig ook steeds vaker gebruikt als ondervloer voor lamelparket. Het vervangt op die manier de traditionele multiplexplaat.
 

Norm NEN-EN 300 bepaalt volgende klassen:

  • OSB/1 - voor algemeen gebruik in droge omstandigheden, vooral decoratieve toepassingen.
  • OSB/2 - voor last dragende constructies in droge omstandigheden.
  • OSB/3 - voor last dragende constructies in vochtige omstandigheden.
  • OSB/4 - voor zware last dragende constructies in droge of vochtige omstandigheden.